DET, VI UDRETTER:
PROJEKTER - KOMMUNESAMARBEJDE - REFERATER

ET AKTIVT LOKALRÅD I EN LEVENDE LANDSBY

I Bregninge har vi gang i mange ting, og vi er gode til at hjælpe hinanden med at få projekter gennemført. 

Mange hjælper til på arbejdsdage, og andre engagerer sig i specifikke udvalg, hvor de kan arbejde med deres hjertesag.

Her på siden kan du se vores igangværende projekter, vores seneste referater
- og ikke mindst: Læse om det samarbejde, vi har som lokalråd med Ærø Kommune.

VARM TAK!

Takket være generøse donationer fra nedenstående fonde, har Bregninge bl.a. fået madpakkeshelter, motionsudstyr,
modernisering af familielegepladsen, genetablering af de gamle kirkestier og den grønne løber med hvilepladser,
renovering af Sognegaardens køkken samt SUP-boards til fri brug på Endeløse Strand.
Og ikke mindst tak til Ærø Kommune får det faste, årlige tilskud til vores drift og overlevelse
Vi kunne ikke have gennemført det uden jer!


TAK <3


PROJEKTER

Renovering af Legeplads

Legepladsen ligger midt i Bregninge til glæde for byens mange børnefamilier, og for de mange børn, der besøger os som gæster eller turister.

Vi fik midler fra Nordea Fonden til at renovere de eksisterende legefaciliteter, så legepladsen nu er både sjov, sikker og attraktiv for alle, der vil besøge den.

Som en bonus har vi også opstillet motionsredskaber til de voksne, så forældre, bedster og alle andre, der besøger og bruger legepladsen, kan komme i form, mens børnene leger.

Det lykkedes os også at rejse midler til etablering af naturstier i landsbyen, og vi fortsætter med at udvikle projektet, på basis af den feedback, vi får fra brugerne.

Læs om projektet i FAA
Forbedring af Trafikforhold

Som Danmarks næstlængste landsby har vi også en stor mængde landevej, som selvfølgelig medfører trafik. Vi arbejder for tryggere forhold for fodgængere og cyklister.

Indtil videre er det lykkedes os at få gjort overgangsområdet ved Bregninge Kirke mere trafiksikkert for kirkegængere; ligesom, der er lagt speciel vejbelægning på gennem det meste af byen, som signalerer, at man skal tage farten af.

Vi arbejder fortrøstningsfuldt videre på flere tiltag - og en tryg landsby for alle!

Renovering af Sognegården

Bregninge Sognegaard er landsbyens samlingssted, og der, hvor vi holder konfirmationer, juletræsfest, fællesspisning, loppemarkeder og meget mere.

Det er byens, hjerte, og danner rammen for mange af de begivenheder, der definerer livet i Bregninge gennem året. Den gedigne gamle bygning skal have et løft. Det arbejder vi på.

Toiletfaciliteter på
Endeløse Strand

Endeløse Strand er en smuk naturperle på alle tider af året, og et tilløbsstykke på alle tider af dagen sommeren igennem, hvor bregningeboer og turister nyder det klare vand og de smukke udsigter fra den fine, lille strand. 

Et tilløbsstykke som Endeløse Strand bør selvfølgelig have toiletforhold, og det arbejder vi på.

KOMMUNESAMARBEJDE

Vigtigheden af Nærdemokrati

Vores samarbejde med Ærø Kommune er vigtigt og frugtbart, for det er i dialogen med kommunen, at vi får gode ting til at ske. Lokalrådet er kommunens øjne og ører i forhold til, hvad der rører sig, og hvad der reelt er behov for i en hverdag.

I den åbne, direkte dialog med kommunen kan Lokalrådet få indblik i, hvad der reelt kan lade sig gøre, og hvad der forhindres af faktorer som lovgivning, økonomi etc.

Kommunesamarbejde i Praksis

Lokalrådet har kontakt til sekretariatet og kan bede om møde med fagudvalgene, og på den måde skabe større bevågenhed omkring behov, ønsker eller mangler i landsbyen.


Én gang årligt holder Bregninge Lokalråd og øens andre lokalråd møde med Økonomi- og erhvervsudvalget, udvalgsformanden for Kultur- og socialudvalget og Teknik-, miljø- og havneudvalget og direktørerne på fagområderne.

Lokalrådet og Kommunen

Bregninge Lokalråd og øens andre lokalråd er høringsberettigede i forhold til indsatser og aktiviteter i vores lokalområder.


Vi står også til rådighed for kommunen i forhold til samarbejde og inddragelse, når det gælder at udvikle det fysiske rum i landsbyen - eller hvis der skal gøres en indsats lokalt omkring bosætning.

Ærøs andre Lokalråd

Ærø har andre lokalråd end Bregninge Lokalråd. Lige nu samarbejder vi f.eks. med Søby Lokalråd og Ommel Samvirke. Og der er muligvis flere lokalråd under etablering.

Fordelen ved at have mange lokalråd knyttet til kommunen er, at det giver nærdemokrati og et intensiveret kommunesamarbejde, der fremmer borgernes - og dermed øens interesser.

Vil du høre mere?

Skriv til lokalrådsformand Vagn Rottbøl
kontakt@bregningelokalraad.dk

MØDEREFERATER OG KONSTITUERINGER

 Vi er en åben bestyrelse, og vi arbejder for alle - så skriv endelig til os, hvis du vi have indsigt i tidligere referater og konstitueringer.