OM
LOKALRÅDET

FRIVILLIGE LOKALE...

Bregninge Lokalråd er en bestyrelse af frivillige lokale, der brænder for at være aktive medskabere af vores allesammens landsby.


Vi tilstræber i vores virke at forskønne landsbyen, og gennem alsidige, samlende kulturarrangementer at skabe den livskvalitet og sammenhængskraft, der gør byen attraktiv; både for os, der bor her – og for jer, der overvejer at flytte til.

ALLE FRA SOGNET KAN VÆRE MED

Alle der er bosat Bregninge Sogn kan stille forslag til bestyrelsen; helt uanset alder. Alle forslag og idéer er velkomne - vi ønsker at favne alles interesser!

AT STILLE OP TIL BESTYRELSEN

Det er dog kun myndige borgere med stemmeret i Ærø Kommune samt borgere, der har fritidsbolig i Bregninge Sogn, som kan stille op og lade sig vælge til bestyrelsen. 

SÅDAN ER VI KONSTITUERET

Lokalrådet udgøres af en lovligt valgt og konstitueret bestyrelse, der består af en formand, en kasserer, en sekretær, i alt  11 medlemmer; heraf to suppleanter.


Lokalrådet har lige nu følgende udvalg/arbejdsgrupper:


VEJGRUPPEN

Arbejder for optimale trafikforhold i Bregninge

LEGEPLADSUDVALGET

Arbejder med at forbedre og forskønne Bregninges legeplads

STIGRUPPEN

Arbejder for etablering af naturvandrestier rundt omkring i Bregninge, med fokus på en større tilgang til den smukke natur og de storslåede udsigter, der omgiver landsbyen.

LOKALRÅDSSAMARBEJDET

Arbejder sammen med øens andre lokalråd for at skabe fælles fodslag og gode samarbejdstakter i relation til Ærø Kommune.

GENERALFORSAMLING

Det opslås i god tid på Bregninges Facebookside og i Ærø Ugeavis, når der er generalforsamling og valg.


Skriv til formanden for Bregninge Lokalråd på:
kontakt@bregningelokalraad.dk